Negalime būti laimingi, jei tikimės visą laiką gyventi aukščiausioje intensyvumo viršūnėje. Laimė - tai ne intensyvumo, o pusiausvyros, tvarkos, ritmo ir harmonijos dalykas.

(Thomas Merton)

Šis tinklalapis yra sukurtas Ingos Mari Ly knygos "PAŠAUKIMAS - BŪTI..."


viešinimo tikslais


PBvirselis1.bmpŽmogus per klystkelius suranda tikrą kelią. (J. V. Gėtė)